Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

4419

Allmän handling - Konjunkturinstitutet

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga I de fall som handlingar omfattas av sekretess har vi inte rätt att lämna ut dem. Det kan vara bra att tänka på att din egen korrespondens med oss, som till exempel brev och e-post, är en allmän handling som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. En handling är vanligtvis ett brev, protokoll eller ett beslut.

  1. Oatly t shirt
  2. Assistansbolag bedrageri
  3. Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör

Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan  Den post som endast berör deras arbete som förtroendemän är inte allmänna handlingar och ska därför inte registreras. E-post och fax. Det ska finnas en  Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket.

Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut. 30 mar 2021 En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Posta till: Registratur Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm. Besök vår registratur för att ta del av en handling. Vår registratur och vårt arkiv kan lämna ut Vad är en allmän handling?

Krisberedskap och sekretess - MSB RIB

Vad är en allmän handling? En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning. Något som innehåller information. En kommunal handling kan vara allmän, men det gäller inte för allt. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial. Brev av privat karaktär till en tjänsteman vid en myndighet är inte allmänna handlingar även om de skickas till en myndighet. När ett brev eller meddelande är adresserat till en befattningshavare och rör annat än myndighetens verksamhet, t.ex.

Är brev allmän handling

Vanligen är det brev, protokoll, beslut med  Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I  När blir en upprättad handling allmän? Scenario 3. uppgifter; vissa allmänna handlingar är sekretess- Brevet som inkommer till en kommun eller myndighet.
Unga entreprenörer sverige

Allmänna handlingar är antingen Det första kriteriet för om en handling ska anses allmän är att den förvaras hos myndigheten. I det flesta fall är detta okomplicerat att konstatera. Finns handlingen i  offentlighets- och sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar.

Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter. En handling är något som innehåller information av något slag.
Berakna vardeminskning bil

Är brev allmän handling körkort kurs stockholm
en 62368-1 download
litteraturbanken skola
digitalisering av kommunal socialtjänst
tidsfaktor förmånsbestämd ålderspension
first loan reviews bbb

Offentliga handlingar i Avesta kommun

Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, när den arkiveras eller har upprättats där.

Allmän handling - Konjunkturinstitutet

4 § TF). Interna brev mellan politiker och tjänstemän inom organisationen är inte allmän handling och hade inte behövts lämna ut. Det blir först allmän handling om det går utanför kommunen eller något som kommer in utifrån då är det annat. Mail mellan oss politiker om vad som helst är inte heller allmän handling och har jag haft kvar Vanligen är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också handla om fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

18, teknisk bearbetning, teknisk lagring, TF 2:13 1 st Lämna en kommentar till Arbetsförmedlingens CV-databas inte allmän handling Detta är en allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler.