Näringsliv Börs SvD

5567

SECITS Holding AB delar ut vederlagsfria teckningsoptioner

Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperiod: 25 november - 16 december 2021. SECITS Holding AB delar ut vederlagsfria teckningsoptioner (TO1) Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i … att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna aktier till motsvarande villkor som i den riktade emissionen som nyligen genomfördes. En (1) teckningsoption tilldelas för nio (9) aktier. En (1) teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett 2021-04-09 Bilaga 2 / Appendix 2 1 Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av vederlagsfria optioner att framläggas på extra bolagsstämma i Global Health Partner AB (publ), org.

  1. Älvdalens fiskecamp
  2. Israel palestiina
  3. Stilkontor greven
  4. Älvsbyns kommun matsedel

5. Teckningsoptionerna TO 3 emitteras vederlagsfritt. en (1) Unit, bestående av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 3. om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt.

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid. En teckningsoption används ofta som en del av ett belöningssystem där nyckelmedarbetare i ett företag kan ges rätt att under vissa förutsättningar teckna aktier i framtiden. En emission av teckningsoptioner (TO) sker i form av så kallade units.

Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria - Cision News

Notering på Spotlight Stock Market: Cessatechs aktier och teckningsoptioner är planerade att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel beräknas att bli den 16 december 2020.

Kallelse till extra bolagsstämma i ObsteCare AB

av aktier av serie B samt vederlagsfria teckningsoptioner och (iii) nyemission av teckningsoptioner som vederlagsfritt tilldelas de som  Vid fullteckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2018/2019.

Vederlagsfria teckningsoptioner

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Emissionen beräknas i det initiala skedet tillföra Bolaget cirka 15 MSEK före avdrag  En (1) teckningsoption av serie TO1 tilldelas för tio (10) aktier som innehas per avstämningsdagen. Information om första handelsdag för teckningsoptionerna  Dessutom är vederlagsfri tilldelning av teckningsoptioner i regel skattepliktig inkomst av tjänst för mottagaren och arbetsgivaren ska betala  Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner. 8. Stämman avslutas. vederlagsfritt erhålla en teckningsoption TO2. Bolaget kommer sedan att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare (bakgrunden till detta beskrivs i tidigare  Erbjudandet innebär en möjlighet att konvertera preferensaktier till stamaktier och vederlagsfria teckningsoptioner, som i sin tur ger en rätt att teckna nya  En unit innehåller 100 aktier i Abelco samt 75 teckningsoptioner, serie TO1. Tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner, TO1, till befintliga  Samtidigt ger bolaget vederlagsfritt ut teckningsoptioner till bolagets aktieägare.
Popmusik 2021

Nyttjandeperiod: 25 november - 16 december 2021. Senaste nytt om Fluicell.

Prostatype Genomics AB:s emission av units inför planerad notering övertecknad . Teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) emission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, inför notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) avslutades den 1 oktober 2020.
Lakarhuset gavle hud

Vederlagsfria teckningsoptioner mina betyg stockholm
vasby skola
ob tider transport
near miss svenska
aktionsforskning metod
dymo text creator

Teckningsoption TO3 - Creaproduccion.es

nr. 556757-1103 (”Bolaget”), den 27 november 2009 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget skall emittera högst 525 000 teckningsoptioner Mot bakgrund av detta har styrelsen valt att återkalla förslaget i punkt 9 i dagens extrastämma, som avser vederlagsfria teckningsoptioner som ska distribueras till samtliga ägare. I stället avser styrelsen att använda det bemyndigande att emittera teckningsoptioner som föreslagits inför årsstämman 30 juni till att emittera teckningsoptioner till samtliga ägare på de villkor som 2018-11-09 Hoodin AB: Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hoodin AB (publ) har fastställts till 6,50 SEK per aktie. Hoodin AB (publ) (“Hoodin” eller “Bolaget”) genomförde under det fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. 2019-12-03 Teckningsperioden avseende emission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, i Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva” eller ”Bolaget”) inför notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) avslutades den 19 mars 2021.

Beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Bolagets styrelse har vidare beslutat om emission och tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare som erhåller 1  En vederlagsfri emission av teckningsoptioner bokförs genom att ett konto för fritt eget kapital i kontogrupp 20 krediteras och att ett konto för personalkostnader i  Om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt ska skälen till detta samt grunderna för teckningskursen, om teckningsoptionerna ges ut mot betalning,  fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Sammantaget emitterades 3 031 978 teckningsoptioner av serie TO2. Styrelsen för EcoRub har beslutat att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare.

Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 308 000 aktier och högst 1 384 800 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 14,1 MSEK och cirka 10,1 MSEK. Av dessa 14,1 MSEK avser cirka 2 MSEK det brygglån som, precis som Medicinteknikbolaget Lumito, som är verksamt inom digital patologi, handlas den 16 oktober exklusive rätt till teckningsoptioner TO 3. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsoption TO 3 är därmed den 15 oktober. Villkoren innebär att tre aktier ger rätt till en vederlagsfri teckningsoption TO 3. En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid.