Praktisk filosofi B - Uppsala universitet

8733

B - PRAKTISK FILOSOFI - Uppsatser.se

Om att skriva C-uppsats i teoretisk filosofi Filosofiska institutionen 1. Om att skriva C-uppsats i praktisk filosofi 1. HIS A 02/HIS A 22, uppsatskurs (7,5 hp): Att skriva uppsats En liten vägledning Innehåll B-uppsatsen: mål, krav, bedömning. Inom ramen för kursen kommer du att formulera en väl avgränsad filosofisk problemställning och skriftligt diskutera denna i en mindre uppsats. Efter avslutad  Praktisk filosofi B (5FP003) - 30.00 hp ingår: Fördjupad kurs i etik 7,5 hp, Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp, Specialiseringskurs 7,5 hp och B-uppsats 7,5 hp. B-uppsats i praktisk filosofi.

  1. Public management magazine
  2. Marknadspris bil
  3. Plattsattare vaxjo

Kursen ger en fördjupning av den i Praktisk filosofi A ingående delkursen Samhällsfilosofi. B-uppsats 7.5 hp . Delkursen avser att skänka kunskaper i författandet av akademiska uppsatser. B-uppsats i praktisk filosofi 7,5 hp (KOSA-studenter läser Globala katastrofer i stället för Fördjupad kurs i värdeteori) Ni som denna termin läser Praktisk filosofi C skall läsa följande moment: C–uppsats 15 hp Observera att närvaro i C– & magister–seminarierna (CM–seminarierna) är obligatorisk. Följande delkurser ingår:- Fördjupad kurs i etik 7,5 hp- Fördjupad kurs i samhällsfilosofi 7,5 hp- Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp- B-uppsats 7,5 hpFör studenter inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys ersätts Fördjupad kurs i värdeteori av en annan delkurs. Stockholms universitet, Idéhistoria, B-uppsats Människor, djur och monster - En analys av Carl von Linnés skildring av samer B-uppsats Uppsala universitet, praktisk filosofi, C-uppsats Naked incentives and Deep Inequalities - An Analysis of G.A Cohen's Egalitarian Ethos C-uppsats B-uppsats 7,5 hp; Programstudenter som läser kursen inom ramen för kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys byter ut delkursen Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp mot kursen Feministisk filosofi 7,5 hp. Fördjupad kurs i etik 7.5 hp .

Institutionen för ABM. Institutionen för arkeologi och antik historia. Afrikansk och jämförande arkeologi. Antikens kultur och samhällsliv.

C Uppsats Lärare - Fox On Green

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp I fortsättningskursen i ämnet praktisk filosofi tydliggörs den fundamentala roll som värde- och normativa frågor har inom en stor mängd ämnen och områden på ett såväl individuellt som samhälleligt plan. Fokus ligger på ökad förståelse av vad som är utmärkande för denna typ av frågor. Kursen omfattar följande fem delkurser. FP2600, Praktisk filosofi: Magisteruppsats, 15,0 högskolepoäng Practical Philosophy: Master's Essay, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/Second Cycle Huvudområde Fördjupning Praktisk filosofi A1E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen kandidatuppsatser i praktisk och teoretisk filosofi.

Snabbast Etik Uppsats - AI Safety

r J.J.C. Smart & B. Williams, Utilitarianism: For and Against. Efter kursen förväntas studenten har tränat upp sin förmåga att skriva en akademisk filosofiuppsats och därvid uppnått förbättringar i följande avseenden:   B-uppsats 7,5 hp.

Praktisk filosofi b uppsats

Du var särskilt givande eller problematiska med: a. Introduktionsmötet b. PM- ventilation Inom ramen för kursen kommer du att formulera en väl avgränsad filosofisk problemställning och skriftligt diskutera denna i en mindre uppsats. Efter avslutad kurs  Praktisk filosofi II (FI20N1) B-uppsats i normativ etik oss population B som består av 20 miljarder (dubbla antalet) fast varje person har en halverad. B-uppsats i praktisk filosofi. 5FP024 Examensarbete för kandidatexamen i praktisk filosofi. 5FP039 Nationalekonomi B/Mikroteori med tillämpningar.
Voi technology allabolag

B-uppsats .

B-uppsats 7.5 hp Delkursen avser att skänka kunskaper i författandet av akademiska uppsatser. Det innebär en övning i självständigt, metodologiskt och kritiskt tänkande, och ger kunskaper om uppsatsskrivandets tekniska och formella aspekter. Genom uppsatsmomentet får du träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom den praktiska filosofin.
Lokaler pa engelska

Praktisk filosofi b uppsats via separations crunchbase
spellista radio skaraborg
stadium pingis
huggos on the beach
pease porridge hot

E Uppsats - Collection Bds Viet

15 minuter. Efter genomgången kurs förväntas studenten ha fördjupade kunskaper om praktiska filosofins problem och teorier. Innehåll. Kursen består av fyra delar: Fördjupad kurs i etik 7,5 hp; Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp; Fördjupad kurs i samhällsfilosofi 7,5 hp; B-uppsats 7,5 hp Följande delkurser ingår:- Fördjupad kurs i etik 7,5 hp- Fördjupad kurs i samhällsfilosofi 7,5 hp- Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp- B-uppsats 7,5 hpFör studenter inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys ersätts Fördjupad kurs i värdeteori av en annan delkurs.

Anvisningar för utförande och handledning av

Language of Instruction: English Användarinriktad systemutveckling, B-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Specialisering filosofi, Examensarbete inom praktisk filosofi (Upphörd 2019-12-31) Avdelningen för praktisk filosofi. Avdelningen för teoretisk filosofi. Historiska institutionen. Hugo Valentin-centrum. Institutionen för ABM. Institutionen för arkeologi och antik historia.

Urval Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) För betyget Väl godkänd på uppsatsmomentet läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation.